Leave a Reply to pehate15 Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 Comment

  • pehate15 11 months ago

    Trở về vào thời gian của cộng hoà miến nam vietnam trước kia mà có được những người giỏi như 2 anh thì miền nam vn có rất nhiều hy vọng không bị mất vào tay công sản vn . HĐN cồ vấn cho tổng thống Thiệu không có gì nổi bật trong thời gian trước đây khi làm cố vấn cho tổng thống . Rất tiết và rất buồn .