Xuân-Nam Nguyễn
Giám đốc hệ thống truyền thông Cali Today


Phone: 408 482 6527
Cell: 408 482 6527
E-mail: nguyenxnam@yahoo.comÔng Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc hệ thống truyền thông Cali Today, là tác giả của một số tác phẩm xuất bản tại Hoa Kỳ như:
(1) Thẻ Tín Dụng: Thiên Đàng Hay Địa Ngục?
(2) Luật Affirmative Action và Ảnh Hưởng Đối Với Cộng Đồng Người Việt (đồng tác giả),
(3) Nghệ Thuật Làm Giàu Của Người Mỹ và Bài Học Kinh Nghiệm Cho Người Việt,
(4) Chiến Lược Đầu Tư Tiền Học Cho Con Em,
(5) Giòng Nước Ngược,...

Ngoài ra, ông còn là Đồng Sáng Lập Viên (Co-founder) của New America Media, Sáng lập viên tổ chức từ thiện Tình Ấm Mùa Đông, Thành viên Hội Đồng Cố Vấn Viện Trưởng Viện Đại Học Cộng Đồng San Jose City College và Evergreen College