Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 Comment

  • Tri Lane 1 year ago

    Dù cô này nói thế nào thì cũng không thể thuyết phục mọi người tin cô. Cô chỉ nói lòng vòng để lấp liếm mà không trưng ra bất cứ một chứng cứ nào chứng minh cô thành thật. Cô đã thật sự bị tẩy chay rồi.