Vân Lê họp báo công bố sẽ đối chất với Nghị Viên Nguyễn Tâm ở Toà án!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*