Người Việt tại Mỹ bị trục xuất. Dân cử Mỹ phản đối. Cộng đồng biểu tình!