Chào buổi tối

video

Trump sẽ không chuyển giao quyền lực nếu thất cử?

https://www.youtube.com/watch?v=WHLAo9EZRL0&feature=youtu.be
video

TCPV – Cộng hòa đạo đức giả, Dân chủ thua keo...

https://www.youtube.com/watch?v=WHiDhDlV674&feature=youtu.be
video

Dân chủ – Cộng hoà dốc toàn lực dành Tối cao...

https://www.youtube.com/watch?v=9Qe78btmFWI&feature=youtu.be
video

Trump cũng sẽ cố gắng bảo vệ ở Tối Cao Pháp...

https://www.youtube.com/watch?v=dqDUVvG-Teg
video

Trump đang làm thiệt hại Cộng hoà?

https://www.youtube.com/watch?v=-GJxZkiJ_hc&feature=youtu.be
video

Trump trước cuộc chiến căng thẳng về vaccine COVID 19

https://www.youtube.com/watch?v=qbXlQ8t9Ehk&feature=youtu.be
video

Woodward: Trump nghĩ mình là nạn nhân, giận dữ khắp nơi

https://www.youtube.com/watch?v=kQZaP6hCH-A&feature=youtu.be
video

Trump không thể làm gì thêm được nữa để ngăn COVID...

https://www.youtube.com/watch?v=zrIL-6Lw8Z0&feature=youtu.be
video

Tổng thống đã lãnh đạo Mỹ qua khủng hoảng thế nào

https://www.youtube.com/watch?v=PbHoMTPll4o&feature=youtu.be
video

Tổng thống nổi giận khi bị chất vấn dối trá COVID...

https://www.youtube.com/watch?v=7KeYP8_HkX8&feature=youtu.be