Chào buổi tối

video

McConnell phớt lờ Trump – không đáng bàn đến

https://www.youtube.com/watch?v=N1a42YLwX3Y
video

McConnell phớt lờ Trump – không đáng bàn đến

https://www.youtube.com/watch?v=N1a42YLwX3Y
video

Trump thực sự bỏ rơi đồng minh trung thành Matt Gaetz?

https://www.youtube.com/watch?v=bDbQnrkMQZk
video

Trump, Obama thất bại – Biden thành công hạ tầng?

https://www.youtube.com/watch?v=nVPwZvNiSzw
video

Chứng cớ gây áp lực Allen Weisselberg phản kèo Trump

https://www.youtube.com/watch?v=eWaJiaVIinw
video

Lý do Trump không ân xá trước cho Matt Gaetz

https://www.youtube.com/watch?v=tbWmvE4HS3k
video

Trump “gây náo loạn” trên Twitter

https://www.youtube.com/watch?v=PqfqBTUnQEc&feature=youtu.be

Vì sao Trump không hỗ trợ đồng minh trung thành Gaetz?

https://www.youtube.com/watch?v=Tg8b7qWpAi4
video

Wisconsin kiện đòi Trump bồi thường $145K

https://www.youtube.com/watch?v=oFKJ5b1ztR8&feature=youtu.be