Chào buổi tối

video

Giám đốc CIA báo cáo Quốc hội tin tình báo Nga...

https://www.youtube.com/watch?v=x5_nTPA79EM&feature=youtu.be
video

Do Trump không muốn nghe nên cơ quan tình báo giảm...

https://www.youtube.com/watch?v=zxybEWjrQdk&feature=youtu.be
video

An ninh Quốc gia bất đồng CIA và tình báo khác...

https://www.youtube.com/watch?v=gGqklL-9FMM&feature=youtu.be
video

Bạch Cung: Cộng đồng tình báo “bất đồng” về báo cáo...

https://www.youtube.com/watch?v=RLkc3zTmo24&feature=youtu.be
video

Toà Bạch Ốc tăng cường bổ nhiệm nhân sự trung thành...

https://www.youtube.com/watch?v=1FM4VFH4v3Q&feature=youtu.be
video

Toà Phúc thẩm phán quyết bãi bỏ vụ hình sự Michael...

https://www.youtube.com/watch?v=ugFx8vqD0eQ&feature=youtu.be
video

Lý do Berman đồng ý rút lui, chấm dứt cuộc chiến...

https://www.youtube.com/watch?v=LY6xltlbbAA&feature=youtu.be
video

Trump từ chối xác nhận yêu cầu chậm xét nghiệm COVID...

https://www.youtube.com/watch?v=52XOdo8os3g&feature=youtu.be
video

Toà Liên bang hoài nghi về việc ngăn chặn Bolton xuất...

https://www.youtube.com/watch?v=niwLAAeKwcg&feature=youtu.be