Chào buổi tối

video

Tội trục lợi từ tài liệu mật

https://www.youtube.com/watch?v=ITtv_YqvmBM
video

Một số dân biểu cộng hoà bắt đầu run

https://www.youtube.com/watch?list=PLqbl-XU0OKY_GLXsg7dBB1ZODFCWJ8cyT&v=LPeYq375dAM&feature=emb_title  
video

Số phận của các chiến binh Mariupol trong tay Nga

https://www.youtube.com/watch?v=vRuB0FiYgYs&list=PLqbl-XU0OKY_GLXsg7dBB1ZODFCWJ8cyT
video

Có luật có thể buộc tội hình sự lãnh đạo Cộng...

https://www.youtube.com/watch?v=sMZVGAB3D2M&list=PLqbl-XU0OKY_GLXsg7dBB1ZODFCWJ8cyT
video

Ukraine nổ tung 2 cầu phao Nga, đánh bật khỏi thành...

https://www.youtube.com/watch?v=_FabQa_O164&list=PLqbl-XU0OKY_GLXsg7dBB1ZODFCWJ8cyT
video

Ukraine bắn hệ thống phòng không Nga

https://www.youtube.com/watch?v=vogUy5qHugU