Chào buổi tối

video

Lý do Trump không từ chức?

https://www.youtube.com/watch?v=FPQqMRN-H9g&feature=youtu.be
video

TRUMP CÔ ĐỘC HƠN BAO GIỜ HẾT!

https://www.youtube.com/watch?v=vk3F3I_-mio
video

Trump-Pence: Dấu hiệu TT không từ chức hay bị truất phế

https://www.youtube.com/watch?v=MHcK3SLXcXg&feature=youtu.be
video

Trump đối diện luận tội khi đồng minh tháo chạy

https://www.youtube.com/watch?v=sEOrQWp3rB0&feature=youtu.be
video

Trump thừa nhận thua Biden, FBI điều tra vai trò kích...

https://www.youtube.com/watch?v=lrDlEYe5ch8&feature=youtu.be
video

Mike Pence đánh canh bạc chính trị 6/1 cho Trump?

https://www.youtube.com/watch?v=FWlXApVsiH0&feature=youtu.be
video

Trump tự chui vào nguy hiểm, có thể bị điều tra

https://www.youtube.com/watch?v=uA3PpBzqaMw&feature=youtu.be
video

Trump đã mất “phiếu” của Mike Pence?

https://www.youtube.com/watch?v=TF2lW0gtRRI&feature=youtu.be
video

Cộng Hòa đủ chữ ký chống đối phiếu cử tri đoàn...

https://www.youtube.com/watch?v=DWlvo3O5Fp8&feature=youtu.be
video

Đổi chác đằng sau Trump ký luật cứu trợ COVID 19

https://www.youtube.com/watch?v=88QPTe-6N8U&feature=youtu.be