Chính Sự Việt Nam

Hàng chục tướng lãnh VN bị cách chức! Vì sao?

https://www.youtube.com/watch?v=mUeYdcBX9qc

Virus: VN vỡ trận, nhà nước bó tay

https://www.youtube.com/watch?v=tdRaueI4x-8

Mỹ vận động luật nhân quyền cho VN

https://www.youtube.com/watch?v=EenTm7MtSQY

Chiến hạm Anh vào biển Đông, TQ nổi điên

https://www.youtube.com/watch?v=qDE4MNev3MY&t=5s

Những người vợ lính VNCH đáng được ngợi ca sau 1975

https://www.youtube.com/watch?v=s31KmyP4MTo