Chính Sự Việt Nam

NAM LỘC: Chính sách di trú đầy tham vọng của Joe...

https://www.youtube.com/watch?v=AOZ9AwbWCAM&t=87s
video

Ngoại trưởng MIke Pompeo đột ngột đến Việt Nam: Chuyện gì?

https://www.youtube.com/watch?v=r8Xvkc30i58&feature=youtu.be

Sau 45 năm “giải phóng”, VC đẩy dân tộc VN thụt...

https://www.youtube.com/watch?v=t5dxWyFZhWo