Chính Sự Việt Nam

video

Nguyễn Tấn Dũng có ‘thoát nạn’?

https://youtu.be/7hozAKKKHLs