Nói chuyện với người Việt “phe” của Joe Biden

https://www.youtube.com/watch?v=lATHS3OEZOM&t=131s
video

Chừng nào nhân loại mới qua cơn ác mộng?

https://www.youtube.com/watch?v=Z9xXhXhziG0&t=315s
video

BẮC HÀN: NẾU NỮ BẠO CHÚA LÊN NGÔI?

https://www.youtube.com/watch?v=HyqHw6GeOMw
video

Nghĩ gì sau đại hội 2 đảng CH và DC

https://www.youtube.com/watch?v=5D1TLRgd7Tk
video

TC BẮN HOẢ TIỄN VÀO KHU HOÀNG SA- VN phản đối...

https://www.youtube.com/watch?v=hjpMvvrRBpQ
video

CALIFORNIA CHÌM TRONG BIỂN LỬA: Chùa cháy, tượng Phật còn nguyên!

https://www.youtube.com/watch?v=7WFRpHBtBXE&feature=youtu.be
video

Căng thẳng quanh vòng đai lửa bao vây Trung Cộng

https://www.youtube.com/watch?v=WOYvQ2GUxqc&feature=youtu.be
video

Joe Biden: Công hay tội với cộng đồng Việt?

https://www.youtube.com/watch?v=oBCuAqk3_8c&feature=youtu.be
video

Công ty gốc Việt bị Trung Quốc đánh cắp sở hữu...

https://www.youtube.com/watch?v=TWBLnwYhH0w&feature=youtu.be