Cohen nghi Trump bị con rễ bán đứng

https://www.youtube.com/watch?v=suflzbOP6_U&t=4s

“Tôi sẽ đuổi hết dân Trung Cộng ra khỏi Mỹ, nếu...

https://www.youtube.com/watch?v=Bzi1YqrJysE&t=333s

Mỹ ra quân phản lực cơ F22 hùng hậu để dằn...

https://www.youtube.com/watch?v=JBXhXoBXbtU&t=79s

Tại sao San Jose là nơi thuận lợi nhất để dựng...

https://www.youtube.com/watch?v=1WKMj6CFc1E

“Hỏa ngục” hoành hành miền Tây nước Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=-qSCGA1RSKM

Giám đốc tài chánh của Trump bị còng! Điều gì xảy...

https://www.youtube.com/watch?v=lrWcr-ra5vA

Sau 6 tháng im lặng, Trump nói gì ở Ohio?

https://www.youtube.com/watch?v=_JJaq1hGcWk

Những người vợ lính VNCH đáng được ngợi ca sau 1975

https://www.youtube.com/watch?v=s31KmyP4MTo
video

TT Biden siết chặt vòng vây với Putin

https://www.youtube.com/watch?v=cnhAzAYY7Ek