video

Những vấn đề làm Biden đau đầu: Lạm phát!

https://www.youtube.com/watch?v=sJevnMtbCFw&feature=emb_title

Biden sang Nhật, Nga cấm vận 963 nhà lãnh đạo Mỹ!

https://www.youtube.com/watch?v=hL4CGwFC5iU

Trump đã cài người vào chính quyền ra sao? Đảng CH...

https://www.youtube.com/watch?v=dszCt-XxkU4

CPAC Hungary: Cực hữu Mỹ muốn nước Mỹ giống Hungary

https://www.youtube.com/watch?v=Yg1cVc5wIaM&t=211s

Mục đích chuyện A du của Biden là gì? Trung Cộng,...

https://www.youtube.com/watch?v=dIq25Hu3CQs

Biden đi Á Châu, Trung Cộng và Bắc Hàn nổi khùng

https://www.youtube.com/watch?v=t5LwVDL9CaU

Chiến dịch hủy bỏ tên công viên Mỹ mang tên Tony...

https://www.youtube.com/watch?v=_VEXG-5-FC0

Lẩm cẩm chuyện ăn uống California

https://www.youtube.com/watch?v=8bKrjell8Yo

Lẩm cẩm chuyện ăn uống California

https://www.youtube.com/watch?v=8bKrjell8Yo