Trump thoát khỏi vụ luận tội, nhưng toà án hình sự...

https://www.youtube.com/watch?v=7-WhL41czo4&t=1s

Đón Tết, dân Á châu, người Việt bị cướp ở California

https://www.youtube.com/watch?v=ru9w474AuX8&t=8s

Thăm Bộ Quốc Phòng, Biden lập Ủy Ban Đặc Nhiệm đối...

https://www.youtube.com/watch?v=LSBye4bBvpE&t=402s

Chuyện Tết Tàu, Tết ta; Mỹ cùng lúc mở 2 mặt...

https://www.youtube.com/watch?v=TztdPtTaKQ0

Nam Lộc: Luật di trú – tỵ nạn mới của TT...

https://www.youtube.com/watch?v=LOaQjx9e5MQ&t=93s

Sau lật đổ, Miến Điện rơi vào khủng hoảng

https://www.youtube.com/watch?v=jUlNVYXPsAE

Số người Châu Âu không tin vào Mỹ tăng kỷ lục!

https://www.youtube.com/watch?v=Y0YgvYyeDC4&t=65s

Tàu chiếm biển đông, Đông Nam Á kêu cứu, Mỹ nhập...

https://www.youtube.com/watch?v=MvMfaootPrc&t=49s
video

Theo Tập, Putin, Kim Jong Un, NGUYỄN PHÚ TRỌNG tiếp tục...

https://www.youtube.com/watch?v=5-vSfMQMzho

Phu quân Phó TT Kamala Harris: Hiện tượng lịch sử!

https://www.youtube.com/watch?v=4JDv2sfBfL8