video

Lưỡi gươm Damocles, và định mệnh Mỹ-Tàu?

https://www.youtube.com/watch?v=2nIfUiJKfho
video

Nếu chiến tranh Ấn-Tàu nổ ra ở vùng đất cổng Trời

https://www.youtube.com/watch?v=cgMYRumRZWE&feature=youtu.be  
video

“Quân sư” Steve Bannon nói chuyện “diệt Tàu”

https://www.youtube.com/watch?v=iCLrRmXiS4k&feature=youtu.be  
video

HỘI NGHỊ MỸ – TRUNG TẠI HONOLULU: THẤT VỌNG!

https://www.youtube.com/watch?v=yo-BSaYlLGc&feature=youtu.be
video

Khúc quanh lịch sử: Châu Âu xa Mỹ, gần TC hơn!

https://www.youtube.com/watch?v=F-noVHjvW8Q&feature=youtu.be  
video

Bạo lực cảnh sát nhìn từ Tối cao pháp viện

https://www.youtube.com/watch?v=wFYRvxLeX7c&feature=youtu.be
video

Hiện tượng “Xã Hội Chủ Nghĩa” tại Seattle

https://www.youtube.com/watch?v=L49uzBsKNog&feature=youtu.be  
video

Nếu Trung Cộng sụp đổ thì Việt Nam sẽ đi về...

https://www.youtube.com/watch?v=m915bpSJjQ8&feature=youtu.be
video

Bom nguyên tử bảo vệ Đài Loan, dằn mặt TC!

https://www.youtube.com/watch?v=9VjF4yOQsYo
video

Cuộc chạy đua kinh hoàng tìm thuốc trị Coronavirus!

https://www.youtube.com/watch?v=XCzy_gZM20E