Mỹ vs Trung Cộng: Những trận đánh không tiếng súng!

https://www.youtube.com/watch?v=RMSnfTOvBoo

Vận động phục hoạt hiệp định Paris và tái lập VNCH

https://www.youtube.com/watch?v=yAtENqCsiUo&feature=youtu.be