Thế giới ra sao nếu không còn Kim Jong Un?

https://www.youtube.com/watch?v=uZTxayf4r30

Ngô Kỷ nói về phim The Vietnam War: “Tôi rất hài...

https://www.youtube.com/watch?v=bwDMuo1QbL8

San Jose: Chuyện ngày đầu “giờ giới nghiêm”

https://www.youtube.com/watch?v=MV11_bZMV8Q&feature=youtu.be  

Á Châu, VN sẽ ra sao dưới thời tân TT Trump?

https://www.youtube.com/watch?v=e5xQceY0vqk

Donald Trump đối với những tử huyệt của Trung Quốc

https://www.youtube.com/watch?v=jK2ZBv-pmdw

Phim The Interview: Những nhận định rất khác nhau.

https://www.youtube.com/watch?v=sZTCTF3JOV8&feature=youtu.be

Dân Việt Silicon Valley lo lắng về cơn dịch đang bùng...

https://www.youtube.com/watch?v=s9jmzjtHaPU&feature=youtu.be