video

Tuần qua, Mỹ liên tiếp dồn TC vào chân tường!

https://www.youtube.com/watch?v=O4RsPQMezII&feature=youtu.be
video

Mỹ huỷ bỏ luật “ưu đãi” Hồng Kông, TC nổi điên!

https://www.youtube.com/watch?v=I72nMNfyqRs&feature=youtu.be  
video

TT Trump và “quả bom nguyên tử thứ hai” với Trung...

https://www.youtube.com/watch?v=vrNPI994lZU
video

Mỹ thách đấu với Trung Cộng ở biển Đông

https://www.youtube.com/watch?v=UnYqQmV0swM&feature=youtu.be
video

VÌ SAO TRUNG CỘNG HẠ GIỌNG VỚI MỸ?

https://www.youtube.com/watch?v=yNMa8vG00_0
video

TRUNG CỘNG NĂM CỦA TAI HOẠ

https://www.youtube.com/watch?v=UV5Afq44XvI&feature=youtu.be
video

Gió đổi chiều: VN theo Mỹ kiện Tàu Cộng?

https://www.youtube.com/watch?v=C4-yrDYaoEY&feature=youtu.be
video

Biển đông: VN kiện TQ ra toà án quốc tế?

https://www.youtube.com/watch?v=9OXIueULwSk