video

Điểm nóng: Nếu Mỹ – Trung đụng độ, chuyện gì xảy...

https://www.youtube.com/watch?v=VCZQMH_DqfM&feature=youtu.be
video

TT Trump tuyên bố tuyệt giao với Trung Cộng

https://www.youtube.com/watch?v=y0Mkfky_eLE&feature=youtu.be  
video

Hai vụ lùm xùm của Thống đốc California và Michael flynn

https://www.youtube.com/watch?v=CcQOBVncJa8&feature=youtu.be  
video

Vụ Coronavirus: Mỹ có nên kiện Trung Cộng hay không?

https://www.youtube.com/watch?v=nJzn9c86lPE&feature=youtu.be  

Mỹ tái vũ trang nhằm đối phó ưu thế hoả tiễn...

https://www.youtube.com/watch?v=SGj2Fptsjcs
video

TC sẽ sụp đổ sau khi thua kiện Mỹ và thế...

https://www.youtube.com/watch?v=BvuYMESgf_Q&t=170s
video

Vụ kiện Formosa: Từ kiện tụng đến tranh luận!

https://www.youtube.com/watch?v=uyEKMdA0Ivc&feature=youtu.be

Sau 45 năm “giải phóng”, VC đẩy dân tộc VN thụt...

https://www.youtube.com/watch?v=t5dxWyFZhWo

VẬN MỆNH BIỂN ĐÔNG VÀO THỜI ĐẠI DỊCH

https://www.youtube.com/watch?v=dbHlzIAh1L8&t=8s
video

Tàu “thừa nước đục” (virus) để “thả câu” (chiếm biển đông)!

https://www.youtube.com/watch?v=55Uz7hoX6CI&feature=youtu.be