Dự luật di trú mới: Con có quốc tịch có bảo...

https://www.youtube.com/watch?v=x06qjzqxgyA

Lan man chuyện đời nhân ngày lễ Cha và World Cup

https://www.youtube.com/watch?v=zVQTReQ3mZY

Nam Lộc: Sắc luật cấm di dân của TT Trump ảnh...

https://www.youtube.com/watch?v=cyPF9IVQmp4

Khủng hoảng ở Hồng Kông và ma trận từ Bắc Kinh

https://www.youtube.com/watch?v=2tkAZfnWQKo