video

Vì sao 27 công ty Mỹ rời TQ, không có công...

https://www.youtube.com/watch?v=wH2izRE0L2M&feature=youtu.be  
video

HỒNG KÔNG: CƠN ÁC MỘNG ĐANG XẢY RA!

https://www.youtube.com/watch?v=D4ZCYAkYT3M&feature=youtu.be  

Sau Nhật, Mỹ, Anh cũng muốn “thoát Trung”

https://www.youtube.com/watch?v=sdGH9CmkTT8
video

Giận Mỹ, Trung Cộng thoá mạ TT Trump!

https://www.youtube.com/watch?v=KLAeSk03L-I&feature=emb_title
video

Điểm nóng: Nếu Mỹ – Trung đụng độ, chuyện gì xảy...

https://www.youtube.com/watch?v=VCZQMH_DqfM&feature=youtu.be
video

TT Trump tuyên bố tuyệt giao với Trung Cộng

https://www.youtube.com/watch?v=y0Mkfky_eLE&feature=youtu.be  
video

Hai vụ lùm xùm của Thống đốc California và Michael flynn

https://www.youtube.com/watch?v=CcQOBVncJa8&feature=youtu.be  
video

Vụ Coronavirus: Mỹ có nên kiện Trung Cộng hay không?

https://www.youtube.com/watch?v=nJzn9c86lPE&feature=youtu.be  

Mỹ tái vũ trang nhằm đối phó ưu thế hoả tiễn...

https://www.youtube.com/watch?v=SGj2Fptsjcs