Vụ Việt Á: Đã lộ diện Trùm cuối?

https://www.youtube.com/watch?v=Z64jox6wJmA

Liệu ông Trump có bị truy tố và ở tù?

https://www.youtube.com/watch?v=_4grSje_GoM

Thăm dò: Trump sẽ thắng Biden, nếu bầu cử hôm nay!

https://www.youtube.com/watch?v=e_TPZ8csy74

Sinh viên Cali: Chuyện cờ vàng, Nick Út ca ngơi VC?...

https://www.youtube.com/watch?v=Eba5jJA-EtU

Lão bác sĩ Bùi Duy Tâm đòi sang Ukraine đánh Nga!

https://www.youtube.com/watch?v=77hhEtELKlA