video

Ai sẽ lãnh đạo nước Mỹ nếu TT Trump tiếp tục...

https://www.youtube.com/watch?v=4P1T0B5a8Vc&feature=youtu.be
video

Lo sợ lớn nhất của Trump về hồ sơ thuế

https://www.youtube.com/watch?v=Ubd20H8ZvqQ&feature=youtu.be
video

Khắp Á Châu dậy sóng tranh chấp Mỹ – Trung

https://www.youtube.com/watch?v=QXef9X8gxkw&t=57s
video

Cuộc chiến quyền lực trong vụ thay thế thẩm phán Ginsburg!

https://www.youtube.com/watch?v=Q-JsdcqLCnc&feature=youtu.be
video

THẾ GIỚI BỐ GIÀ TRONG CHÍNH TRƯỜNG NHẬT!

https://www.youtube.com/watch?v=7bUWDjCkI5Q
video

Nước sông Cửu Long cạn: Tình trạng khẩn cấp!

https://www.youtube.com/watch?v=CLZXpkGxT-I

Nói chuyện với người Việt “phe” của Joe Biden

https://www.youtube.com/watch?v=lATHS3OEZOM&t=131s
video

Chừng nào nhân loại mới qua cơn ác mộng?

https://www.youtube.com/watch?v=Z9xXhXhziG0&t=315s
video

BẮC HÀN: NẾU NỮ BẠO CHÚA LÊN NGÔI?

https://www.youtube.com/watch?v=HyqHw6GeOMw