Mua nhà bằng tiền mặt tại Mỹ có dễ dàng?

https://www.youtube.com/watch?v=uNgFYEbsrOY

Trung Tâm sinh hoạt cộng đồng Việt Nam tại San Jose:...

https://www.youtube.com/watch?v=KcZZjo0HXUw