TT Obama “bất đắc dĩ” chạm mặt TT Putin tại hội...

https://www.youtube.com/watch?v=RZ-PgZLTksE

Vụ kiện Brown Act kéo dài 8 năm, giờ ra sao?

https://www.youtube.com/watch?v=p3bn5IramZI

Trong lúc Dân Việt từ Sài Gòn đến Florida tự thiêu...

https://www.youtube.com/watch?v=ss2Hpxx3H4c

Từ đâu có chữ “ba Tàu” và “chú Chệt”!

https://www.youtube.com/watch?v=N-Q2ceJbIhc&feature=youtu.be