video

Vụ Coronavirus: Mỹ có nên kiện Trung Cộng hay không?

https://www.youtube.com/watch?v=nJzn9c86lPE&feature=youtu.be  
video

Giận Mỹ, Trung Cộng thoá mạ TT Trump!

https://www.youtube.com/watch?v=KLAeSk03L-I&feature=emb_title

Nước Mỹ tranh cãi: Tù nhân chuyển giới tính!

https://www.youtube.com/watch?v=CA1eCkGq1TE