Đối phó với vấn nạn từ phương Bắc: Chúng ta cần...

https://www.youtube.com/watch?v=4AlrQzqYbXo

Nga-Mỹ tranh hùng tại Syria!

https://www.youtube.com/watch?v=Pd6ztAwjHKw

Như một chảo dầu chực chờ bùng cháy!

https://www.youtube.com/watch?v=w9dn9pF7Km4

Liệu Đảng CSVN có học được gì từ thảm bại của...

https://www.youtube.com/watch?v=VAqxtZ0JelY

Từ đâu có chữ “ba Tàu” và “chú Chệt”!

https://www.youtube.com/watch?v=N-Q2ceJbIhc&feature=youtu.be