Thần Thoại TÁO QUÂN Và Ngày 23 Tháng Chạp Âm Lịch...

https://www.youtube.com/watch?v=82jSXCEuNHs
video

Khắp Á Châu dậy sóng tranh chấp Mỹ – Trung

https://www.youtube.com/watch?v=QXef9X8gxkw&t=57s