Khúc “gân gà” khó nuốt của cố TT Kennedy và Putin

https://www.youtube.com/watch?v=_cvtI5WM1eQ

Mỹ: Chuyến đi đầy thử thách của Phạm Minh Chính!

https://www.youtube.com/watch?v=JIfrgP7t1r0

VN trở thành “rồng kinh tế”: Thật hay mơ?

https://www.youtube.com/watch?v=ovhDY7nTyEc

Cuộc tranh cử đầy “máu lửa” tại quận Cam

https://www.youtube.com/watch?v=ryEITULpMCY

CuồngTrump bịđuổi khỏi máy bay

https://www.youtube.com/watch?v=tnMYJ_jtJ68