Cộng đồng người Việt ở San Jose bị ép?

https://www.youtube.com/watch?v=UPZYlrd8x0E&t=31s

Những vấn đề đang gây xôn xao trong cộng đồng

https://www.youtube.com/watch?v=mD5VzIJAL9c

Tiền cứu trợ của chính phủ Mỹ cho dân ra sao?

https://www.youtube.com/watch?v=l9zO54DJwIw&t=145s