Cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc Về Phim The Vietnam War:...

https://www.youtube.com/watch?v=wshyXByZfmU

Sau 42 năm, phải chăng cộng đồng VN vẫn dẫm chân...

https://www.youtube.com/watch?v=UybU9uiGe6k

Hy vọng rằng tân TT Donald Trump sẽ “không làm những...

https://www.youtube.com/watch?v=2PCLNxp5FhU

Bàn về cơ hội một phụ nữ làm Tổng Thống Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=_0dXmmk_d7Y