Biden đi Á Châu, Trung Cộng và Bắc Hàn nổi khùng

https://www.youtube.com/watch?v=t5LwVDL9CaU

Lẩm cẩm chuyện ăn uống California

https://www.youtube.com/watch?v=8bKrjell8Yo

Lẩm cẩm chuyện ăn uống California

https://www.youtube.com/watch?v=8bKrjell8Yo

Tiền ảo bốc hơi, nhiều người than trời!

https://www.youtube.com/watch?v=SxpGrehGppw

Ngô Kỷ là homeless hay người hùng?

https://www.youtube.com/watch?v=kVrr9i0BLS4