Cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc Về Phim The Vietnam War:...

https://www.youtube.com/watch?v=wshyXByZfmU

Sau 42 năm, phải chăng cộng đồng VN vẫn dẫm chân...

https://www.youtube.com/watch?v=UybU9uiGe6k

Hy vọng rằng tân TT Donald Trump sẽ “không làm những...

https://www.youtube.com/watch?v=2PCLNxp5FhU

Bàn về cơ hội một phụ nữ làm Tổng Thống Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=_0dXmmk_d7Y
video

Chuyện dài…bầu cử ở đất San Jose

https://www.youtube.com/watch?v=AwJmaejvbzE

Phân tích lá phiếu Việt trong cuộc bầu cử Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=aqK_0VIO0z8

Tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4: Luận thành bại!

https://www.youtube.com/watch?v=DOtl9wzs_R8

41 năm Quốc Hận: Luận thành bại!

https://www.youtube.com/watch?v=uCHOTN_70_s