Những vấn đề đang gây xôn xao trong cộng đồng

https://www.youtube.com/watch?v=mD5VzIJAL9c
video

Câu chuyện thuốc lá: Từ văn chương đến đời sống người...

https://www.youtube.com/watch?v=N7EKMsW_PPk&feature=youtu.be  
video

Ý NGHĨA ĐỜI SỐNG: Bên bờ sinh tử, bàn về cuộc...

https://www.youtube.com/watch?v=QA-EZdeovrM&feature=youtu.be