Sau 42 năm, phải chăng cộng đồng VN vẫn dẫm chân...

https://www.youtube.com/watch?v=UybU9uiGe6k

Super Bowl 50: Tinh thần chơi tới bến của người Mỹ!

https://www.youtube.com/watch?v=fmLYFksWXMs
video

Chuyện nghịch lý

https://www.youtube.com/watch?v=3oFa7KnWBQc

San Jose: Bi kịch Kỳ Đài Và Công Viên Văn Hóa

https://www.youtube.com/watch?v=8k3qLzBKnIg