video

Chuyện nghịch lý

https://www.youtube.com/watch?v=3oFa7KnWBQc
video

Bàn về 2 nhân vật: Donald Trump và Ted Osius

https://www.youtube.com/watch?v=n9yR9BGGN40
video

Từ Chuyện Janet Nguyễn – Nam Lộc, Đến Chuyện Di Dân...

https://www.youtube.com/watch?v=RxlnSb8lUZ8&t=3s
video

Đáng tiếc cho VN bỏ lỡ cơ hội do cựu TT...

https://www.youtube.com/watch?v=8cwz-2zQxEA