video

Một tiên đoán lạc loài: Trump sẽ đắc cử

https://www.youtube.com/watch?v=giKPt_D0t_Y&feature=youtu.be
video

Phạm Đoan Trang xứng đáng giải “NOBEL HÒA BÌNH”

https://www.youtube.com/watch?v=DZ6nul4hdRQ
video

NGƯỜI VIỆT HOUSTON THỜI VIRUS, NƯỚC MỸ NGÀY NAY

https://www.youtube.com/watch?v=XdGGCDMOOKQ&feature=youtu.be

2 ứng cử viên gốc Ấn tranh quyết liệt chức Dân...

https://www.youtube.com/watch?v=wl4gG4HprP4  
video

Phó Thị Trưởng San Jose Magdalena Carrasco bước vào cuộc đua...

https://www.youtube.com/watch?v=40DrU_bg1ks&feature=youtu.be