Buổi họp đại nhạc hội xuân “Nhớ người thương binh VNCH”

https://www.youtube.com/watch?v=R9fh6G70gkA&feature=youtu.be
video

LÝ TUẤN: TÌNH HÌNH BẦU CỬ BĐD CỘNG ĐỒNG VIỆT TẠI...

https://www.youtube.com/watch?v=ijSBUkUc9lc