Diệp Thế Lân nói về cuộc bầu cử căng thẳng của...

https://www.youtube.com/watch?v=TUvV830sqzM

Ngô Kỷ: Vì sao tôi không đi bầu cả chục năm...

https://www.youtube.com/watch?v=e0ygIG5xnxY