TRUMP vs BIDEN: AI CHỐNG TÀU HƠN?

https://www.youtube.com/watch?v=zF2lKrCszq8
video

Nước Mỹ nên mở hay tiếp tục đóng cửa?

https://www.youtube.com/watch?v=zkAiz0aoXMI&t=1s  

Sau Nhật, Mỹ, Anh cũng muốn “thoát Trung”

https://www.youtube.com/watch?v=sdGH9CmkTT8