video

Cùng chung số phận với VNCH, đồng minh Kurds bị Mỹ...

https://www.youtube.com/watch?v=wXHxY9_HNrI  
video

Đài Loan chuẩn bị tuyên bố độc lập nay mai?

https://www.youtube.com/watch?v=llAgRmropgw