video

Một Cuối Tuần Bi Thương Nhất Lịch Sử Hiện Đại Mỹ

Một cuối tuần đầy tan thương tại Mỹ khi có 2 vụ nổ súng xảy ra lần lượt tại El Paso, Texas và tại Dayton, Ohio đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người vô tội...