video

Kiện tụng, điều tra bủa vây Trumpt

https://www.youtube.com/watch?v=ariwc9A6sl4&feature=youtu.be
video

Bào chữa luận tội tệ, Trump nổi giận

https://www.youtube.com/watch?v=rJbeUQf3h04&feature=youtu.be
video

Được – Mất khi Cộng hoà ủng hộ Greene cực đoan

https://www.youtube.com/watch?v=ty0FN7DxmUQ&feature=youtu.be
video

Bào chữa luận tội Trump mở cửa tranh cãi gian lận...

https://www.youtube.com/watch?v=MUWC32x9in8&feature=youtu.be
video

Lãnh đạo Cộng hoà muốn mượn tay Dân chủ loại Trump

https://www.youtube.com/watch?v=aGdVAWY8TOA&feature=youtu.be
video

Trump nhận thêm thất bại vào đêm Giáng sinh

https://www.youtube.com/watch?v=N3a2CBn6Yow&feature=youtu.be
video

“Tắm máu”! Ted Cruz tiên đoán thất bại của đảng CH

https://www.youtube.com/watch?v=qlsBfqVJ4jk
video

Mỹ rối ren, Trung Cộng sẽ mở đợt tấn công?

https://www.youtube.com/watch?v=bKrIfO-9vIE&feature=youtu.be
video

Lo sợ lớn nhất của Trump về hồ sơ thuế

https://www.youtube.com/watch?v=Ubd20H8ZvqQ&feature=youtu.be
video

Trump sẽ không chuyển giao quyền lực nếu thất cử?

https://www.youtube.com/watch?v=WHLAo9EZRL0&feature=youtu.be