Trump có ra ứng cử TT năm 2024?

https://www.youtube.com/watch?v=SlUG2U5ab3g

Những vụ chết kinh hoàng ở VN, cướp ờ San Jose,...

https://www.youtube.com/watch?v=vrZdna5HBbE

cali

https://www.youtube.com/watch?v=J2wyXi9j7Ew

Giới báo chí SJ bàn về 2 ứng cử viên Việt!

https://www.youtube.com/watch?v=cJstkNNB-iM
video

Nguyễn Phương Hằng và những sai lầm nghiêm trọng?

https://www.youtube.com/watch?v=0wNBKoCK40g
video

Melania Trump lộ mặt thật

https://www.youtube.com/watch?v=ilvofa4mhhU

Vì sao Phó TT Harris đi VN trong thời đại dịch?

https://www.youtube.com/watch?v=hXL2g-P7j4w
video

Lá thư Đông Kinh: Olympics tại Nhật, có gì lạ?

https://www.youtube.com/watch?v=TXMwFi75EQo