video

Bào chữa luận tội Trump mở cửa tranh cãi gian lận...

https://www.youtube.com/watch?v=MUWC32x9in8&feature=youtu.be
video

Lãnh đạo Cộng hoà muốn mượn tay Dân chủ loại Trump

https://www.youtube.com/watch?v=aGdVAWY8TOA&feature=youtu.be
video

Trump nhận thêm thất bại vào đêm Giáng sinh

https://www.youtube.com/watch?v=N3a2CBn6Yow&feature=youtu.be
video

“Tắm máu”! Ted Cruz tiên đoán thất bại của đảng CH

https://www.youtube.com/watch?v=qlsBfqVJ4jk
video

Mỹ rối ren, Trung Cộng sẽ mở đợt tấn công?

https://www.youtube.com/watch?v=bKrIfO-9vIE&feature=youtu.be
video

Lo sợ lớn nhất của Trump về hồ sơ thuế

https://www.youtube.com/watch?v=Ubd20H8ZvqQ&feature=youtu.be
video

Trump sẽ không chuyển giao quyền lực nếu thất cử?

https://www.youtube.com/watch?v=WHLAo9EZRL0&feature=youtu.be
video

Trump-Pence gieo sợ hãi vs Biden-Harris đem hy vọng

https://www.youtube.com/watch?v=UzmPDL7qQks&feature=youtu.be
video

10 câu hỏi thời sự của cộng đồng VN tại Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=PhSWvw192-I&feature=youtu.be
video

Tổng thống muốn Quốc Hội thỏa thuận gói cứu trợ hơn...

https://www.youtube.com/watch?v=CEs1EWA0ox0&feature=youtu.be