video

Aung San Suu Kyi: Từ người hùng trở thành tội đồ!

https://www.youtube.com/watch?v=X94_KvVeYws
video

Tổng thống Trump chính thức bị Hạ viện Mỹ luận tội

https://www.youtube.com/watch?v=tblis_SRtiM&feature=youtu.be  
video

Họp báo tại Tòa án Thành phố Đài Bắc yêu cầu...

https://www.youtube.com/watch?v=EkkUjtpaDF4
video

Tiến trình Chữ Hán, Chữ Nôm và Quốc Ngữ Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=gAjs-L9JxsM  
video

Trump trút giận trong 71 phút họp nội các

https://www.youtube.com/watch?v=6m3gpQ3xw78  
video

LÝ TUẤN: TÌNH HÌNH BẦU CỬ BĐD CỘNG ĐỒNG VIỆT TẠI...

https://www.youtube.com/watch?v=ijSBUkUc9lc