video

Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa

Dạ tiệc gây quỹ 2019 công lý cho nạn nhân Formosa (Justice For Formosa Victims Fundraiser).