video

Họp báo tại Tòa án Thành phố Đài Bắc yêu cầu...

https://www.youtube.com/watch?v=EkkUjtpaDF4
video

Tiến trình Chữ Hán, Chữ Nôm và Quốc Ngữ Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=gAjs-L9JxsM  
video

Trump trút giận trong 71 phút họp nội các

https://www.youtube.com/watch?v=6m3gpQ3xw78  
video

LÝ TUẤN: TÌNH HÌNH BẦU CỬ BĐD CỘNG ĐỒNG VIỆT TẠI...

https://www.youtube.com/watch?v=ijSBUkUc9lc  
video

Dư luận về buổi hội luận “Hiểm Họa Trung Cộng” tại...

Dư luận về buổi hội luận về hiện tình đất nước trước mối hiểm họa từ Trung Quốc cùng kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và giáo sư Nguyễn Châu tại miền Bắc California.