Hải quân thiếu tá Vương Thế Tuấn: 40 năm nhớ lại...

https://www.youtube.com/watch?v=8KtK_VFiuX0
video

Trump-Pence gieo sợ hãi vs Biden-Harris đem hy vọng

https://www.youtube.com/watch?v=UzmPDL7qQks&feature=youtu.be