Thẩm phán tối cao Antonin Scalia – Từ một góc nhìn

https://www.youtube.com/watch?v=jNzWumhogr8
video

Gây quỹ cho Philippines tại Nhà Hàng Dynasty

Gây quỹ cho Philippines tại Nhà Hàng Dynasty