video

Quốc gia nào đã lấy đi công ăn việc làm của...

https://www.youtube.com/watch?v=ckML1kEsTMU
video

Mỹ: Ngân Sách Dành Cho Nhà Tù Nhiều Gấp Ba Lần...

https://www.youtube.com/watch?v=Xs7xbjWISlk
video

Lương 1 Triệu Đô 1 Năm Cho Giám Đốc Các Tổ...

https://www.youtube.com/watch?v=-ovoJmv8g4Q