video

Mỹ: Ngân Sách Dành Cho Nhà Tù Nhiều Gấp Ba Lần...

https://www.youtube.com/watch?v=Xs7xbjWISlk
video

Lương 1 Triệu Đô 1 Năm Cho Giám Đốc Các Tổ...

https://www.youtube.com/watch?v=-ovoJmv8g4Q
video

Nghĩ về lối sống của ” Trùm” tỷ phú Hoa Kỳ?

https://www.youtube.com/watch?v=px-G8yypWPg
video

Hệ thống nhà tù tại Hoa Kỳ

https://www.youtube.com/watch?v=PRiN75K0TFw