video

Vấn đề thai sản ở Mỹ còn nhiều nhức nhối!

https://www.youtube.com/watch?v=ODh0cwEqTeQ
video

Liệu ở Mỹ có nạn mù chữ không?

https://www.youtube.com/watch?v=wg1bf1kxHww
video

Lương phụ nữ thấp hơn nam giới ở Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=LHilw-BIqjs
video

Hậu quả của việc bỏ học tại Hoa Kỳ

https://www.youtube.com/watch?v=FyaMsJOZ3Y4
video

Tại sao người da màu vẫn còn kỳ thị ở Mỹ?

https://www.youtube.com/watch?v=5QUuo8tRAdQ
video

Giật mình với những thành phố nghèo nhất nước Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=fGo7XFGpeTA

Chuyện ngược đời: Người Mỹ bỏ xứ ra đi

https://www.youtube.com/watch?v=Nh3KKXJ-O2s
video

Người Mỹ không có khả năng dành dụm tiền phòng thân

https://www.youtube.com/watch?v=UybcOD8OQA0