Bảo hiểm y tế cho dân Mỹ: Đúng là chuyện trần...

https://www.youtube.com/watch?v=-389rc0v9_k
video

Vấn đề thai sản ở Mỹ còn nhiều nhức nhối!

https://www.youtube.com/watch?v=ODh0cwEqTeQ

Phải chăng người Mỹ gốc Á thành đạt và giàu có...

https://www.youtube.com/watch?v=s9clFTzuAxs
video

Hệ thống nhà tù tại Hoa Kỳ

https://www.youtube.com/watch?v=PRiN75K0TFw