video

Tại sao người da màu vẫn còn kỳ thị ở Mỹ?

https://www.youtube.com/watch?v=5QUuo8tRAdQ
video

Liệu ở Mỹ có nạn mù chữ không?

https://www.youtube.com/watch?v=wg1bf1kxHww
video

Người Mỹ không có khả năng dành dụm tiền phòng thân

https://www.youtube.com/watch?v=UybcOD8OQA0
video

Nghĩ về lối sống của ” Trùm” tỷ phú Hoa Kỳ?

https://www.youtube.com/watch?v=px-G8yypWPg

Bảo hiểm y tế cho dân Mỹ: Đúng là chuyện trần...

https://www.youtube.com/watch?v=-389rc0v9_k
video

Vô gia cư của người Mỹ như thế nào? | Phần...

https://www.youtube.com/watch?v=SlvsXzke69w
video

Có phải người Việt tại Mỹ giàu có vì có bằng...

https://www.youtube.com/watch?v=s9clFTzuAxs