Chuyện ngược đời: Người Mỹ bỏ xứ ra đi

https://www.youtube.com/watch?v=Nh3KKXJ-O2s
video

Nghĩ về lối sống của ” Trùm” tỷ phú Hoa Kỳ?

https://www.youtube.com/watch?v=px-G8yypWPg
video

Tại sao người da màu vẫn còn kỳ thị ở Mỹ?

https://www.youtube.com/watch?v=5QUuo8tRAdQ