video

Nghĩ về lối sống của ” Trùm” tỷ phú Hoa Kỳ?

https://www.youtube.com/watch?v=px-G8yypWPg

Bảo hiểm y tế cho dân Mỹ: Đúng là chuyện trần...

https://www.youtube.com/watch?v=-389rc0v9_k
video

Tình trạng tự tử của thiếu niên trung học tại Mỹ!

https://www.youtube.com/watch?v=eCMJD_Fn2-E
video

Giật mình với những thành phố nghèo nhất nước Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=fGo7XFGpeTA
video

Người Mỹ không có khả năng dành dụm tiền phòng thân

https://www.youtube.com/watch?v=UybcOD8OQA0
video

Mỹ: Ngân Sách Dành Cho Nhà Tù Nhiều Gấp Ba Lần...

https://www.youtube.com/watch?v=Xs7xbjWISlk