video

Lương phụ nữ thấp hơn nam giới ở Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=LHilw-BIqjs
video

Liệu Mỹ có kiểm soát được súng đạn hay không?

https://www.youtube.com/watch?v=9OYsH5vPCQY