video

Hệ thống nhà tù tại Hoa Kỳ

https://www.youtube.com/watch?v=PRiN75K0TFw
video

Ly dị tại Mỹ: Những điều chưa biết (Phần 2)

https://www.youtube.com/watch?v=teaXxvqgSwU
video

Mỹ: Ngân Sách Dành Cho Nhà Tù Nhiều Gấp Ba Lần...

https://www.youtube.com/watch?v=Xs7xbjWISlk
video

Người Mỹ không có khả năng dành dụm tiền phòng thân

https://www.youtube.com/watch?v=UybcOD8OQA0

Bảo hiểm y tế cho dân Mỹ: Đúng là chuyện trần...

https://www.youtube.com/watch?v=-389rc0v9_k