video

Ly dị tại Mỹ: Những điều chưa biết (Phần 2)

https://www.youtube.com/watch?v=teaXxvqgSwU
video

Giật mình với những thành phố nghèo nhất nước Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=fGo7XFGpeTA
video

Hậu quả của việc bỏ học tại Hoa Kỳ

https://www.youtube.com/watch?v=FyaMsJOZ3Y4
video

Vô gia cư của người Mỹ như thế nào? | Phần...

https://www.youtube.com/watch?v=SlvsXzke69w
video

Chuyện bạo hành gia đình tại Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=JJ1iy1e2Q_Q
video

Liệu ở Mỹ có nạn mù chữ không?

https://www.youtube.com/watch?v=wg1bf1kxHww
video

Mỹ: Ngân Sách Dành Cho Nhà Tù Nhiều Gấp Ba Lần...

https://www.youtube.com/watch?v=Xs7xbjWISlk