video

Liệu ở Mỹ có nạn mù chữ không?

https://www.youtube.com/watch?v=wg1bf1kxHww
video

Mỹ: Ngân Sách Dành Cho Nhà Tù Nhiều Gấp Ba Lần...

https://www.youtube.com/watch?v=Xs7xbjWISlk
video

Tình trạng tự tử của thiếu niên trung học tại Mỹ!

https://www.youtube.com/watch?v=eCMJD_Fn2-E
video

Quốc gia nào đã lấy đi công ăn việc làm của...

https://www.youtube.com/watch?v=ckML1kEsTMU
video

Ly dị tại Mỹ: Những điều chưa biết (Phần 2)

https://www.youtube.com/watch?v=teaXxvqgSwU
video

Giật mình với những thành phố nghèo nhất nước Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=fGo7XFGpeTA