video

Hậu quả của việc bỏ học tại Hoa Kỳ

https://www.youtube.com/watch?v=FyaMsJOZ3Y4
video

Vô gia cư của người Mỹ như thế nào? | Phần...

https://www.youtube.com/watch?v=SlvsXzke69w
video

Chuyện bạo hành gia đình tại Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=JJ1iy1e2Q_Q
video

Liệu ở Mỹ có nạn mù chữ không?

https://www.youtube.com/watch?v=wg1bf1kxHww
video

Mỹ: Ngân Sách Dành Cho Nhà Tù Nhiều Gấp Ba Lần...

https://www.youtube.com/watch?v=Xs7xbjWISlk
video

Tình trạng tự tử của thiếu niên trung học tại Mỹ!

https://www.youtube.com/watch?v=eCMJD_Fn2-E
video

Quốc gia nào đã lấy đi công ăn việc làm của...

https://www.youtube.com/watch?v=ckML1kEsTMU