video

Lương 1 Triệu Đô 1 Năm Cho Giám Đốc Các Tổ...

https://www.youtube.com/watch?v=-ovoJmv8g4Q
video

Điều nghịch lý về khoảng cách lương bổng tại Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=PGPobvH6_kU

Chuyện ngược đời: Người Mỹ bỏ xứ ra đi

https://www.youtube.com/watch?v=Nh3KKXJ-O2s
video

Vô gia cư của người Mỹ như thế nào?| Phần 1

https://www.youtube.com/watch?v=5P1oauJsqOY