video

Nghĩ về lối sống của ” Trùm” tỷ phú Hoa Kỳ?

https://www.youtube.com/watch?v=px-G8yypWPg
video

Giật mình với những thành phố nghèo nhất nước Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=fGo7XFGpeTA
video

Tại sao người da màu vẫn còn kỳ thị ở Mỹ?

https://www.youtube.com/watch?v=5QUuo8tRAdQ
video

Chuyện bạo hành gia đình tại Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=JJ1iy1e2Q_Q