video

Liệu ở Mỹ có nạn mù chữ không?

https://www.youtube.com/watch?v=wg1bf1kxHww
video

Có phải người Việt tại Mỹ giàu có vì có bằng...

https://www.youtube.com/watch?v=s9clFTzuAxs
video

Điều nghịch lý về khoảng cách lương bổng tại Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=PGPobvH6_kU
video

Liệu Mỹ có kiểm soát được súng đạn hay không?

https://www.youtube.com/watch?v=9OYsH5vPCQY
video

Ly dị tại Mỹ: những điều chưa biết

https://www.youtube.com/watch?v=LvxExxG4B64
video

Hậu quả của việc bỏ học tại Hoa Kỳ

https://www.youtube.com/watch?v=FyaMsJOZ3Y4