video

Ly dị tại Mỹ: những điều chưa biết

https://www.youtube.com/watch?v=LvxExxG4B64
video

Liệu Mỹ có kiểm soát được súng đạn hay không?

https://www.youtube.com/watch?v=9OYsH5vPCQY
video

Tại sao người da màu vẫn còn kỳ thị ở Mỹ?

https://www.youtube.com/watch?v=5QUuo8tRAdQ
video

Lương phụ nữ thấp hơn nam giới ở Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=LHilw-BIqjs
video

Vấn đề thai sản ở Mỹ còn nhiều nhức nhối!

https://www.youtube.com/watch?v=ODh0cwEqTeQ