video

Ly dị tại Mỹ: những điều chưa biết

https://www.youtube.com/watch?v=LvxExxG4B64

Chuyện ngược đời: Người Mỹ bỏ xứ ra đi

https://www.youtube.com/watch?v=Nh3KKXJ-O2s

Bảo hiểm y tế cho dân Mỹ: Đúng là chuyện trần...

https://www.youtube.com/watch?v=-389rc0v9_k
video

Hệ thống nhà tù tại Hoa Kỳ

https://www.youtube.com/watch?v=PRiN75K0TFw
video

Mỹ: Ngân Sách Dành Cho Nhà Tù Nhiều Gấp Ba Lần...

https://www.youtube.com/watch?v=Xs7xbjWISlk
video

Lương phụ nữ thấp hơn nam giới ở Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=LHilw-BIqjs
video

Hậu quả của việc bỏ học tại Hoa Kỳ

https://www.youtube.com/watch?v=FyaMsJOZ3Y4
video

Quốc gia nào đã lấy đi công ăn việc làm của...

https://www.youtube.com/watch?v=ckML1kEsTMU
video

Điều nghịch lý về khoảng cách lương bổng tại Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=PGPobvH6_kU