video

Điều nghịch lý về khoảng cách lương bổng tại Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=PGPobvH6_kU
video

Vô gia cư của người Mỹ như thế nào?| Phần 1

https://www.youtube.com/watch?v=5P1oauJsqOY
video

Vô gia cư của người Mỹ như thế nào? | Phần...

https://www.youtube.com/watch?v=SlvsXzke69w
video

Chuyện bạo hành gia đình tại Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=JJ1iy1e2Q_Q
video

Liệu Mỹ có kiểm soát được súng đạn hay không?

https://www.youtube.com/watch?v=9OYsH5vPCQY
video

Tình trạng tự tử của thiếu niên trung học tại Mỹ!

https://www.youtube.com/watch?v=eCMJD_Fn2-E

Bảo hiểm y tế cho dân Mỹ: Đúng là chuyện trần...

https://www.youtube.com/watch?v=-389rc0v9_k
video

Người Mỹ không có khả năng dành dụm tiền phòng thân

https://www.youtube.com/watch?v=UybcOD8OQA0

Chuyện ngược đời: Người Mỹ bỏ xứ ra đi

https://www.youtube.com/watch?v=Nh3KKXJ-O2s