video

Lương 1 Triệu Đô 1 Năm Cho Giám Đốc Các Tổ...

https://www.youtube.com/watch?v=-ovoJmv8g4Q

Phải chăng người Mỹ gốc Á thành đạt và giàu có...

https://www.youtube.com/watch?v=s9clFTzuAxs
video

Chuyện bạo hành gia đình tại Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=JJ1iy1e2Q_Q
video

Vấn đề thai sản ở Mỹ còn nhiều nhức nhối!

https://www.youtube.com/watch?v=ODh0cwEqTeQ
video

Hậu quả của việc bỏ học tại Hoa Kỳ

https://www.youtube.com/watch?v=FyaMsJOZ3Y4
video

Liệu Mỹ có kiểm soát được súng đạn hay không?

https://www.youtube.com/watch?v=9OYsH5vPCQY
video

Giật mình với những thành phố nghèo nhất nước Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=fGo7XFGpeTA
video

Liệu ở Mỹ có nạn mù chữ không?

https://www.youtube.com/watch?v=wg1bf1kxHww