Phóng Sự Cộng Đồng

Khi người Việt không còn chỗ đứng trong Hội Đồng thành...

https://www.youtube.com/watch?v=qmce6WDq8GU&t=9s

Người Việt Texas trải qua “tận thế” thế nào?

https://www.youtube.com/watch?v=iWb04Ye5Ptc&t=257s

Nói chuyện với người Việt “phe” của Joe Biden

https://www.youtube.com/watch?v=lATHS3OEZOM&t=131s
video

Chuyện “giông bão” trong cộng đồng Việt Bắc Cali

https://www.youtube.com/watch?v=pkK4QZKEZwI&feature=youtu.be