Phóng Sự Cộng Đồng

Nói chuyện với người Việt “phe” của Joe Biden

https://www.youtube.com/watch?v=lATHS3OEZOM&t=131s
video

Chuyện “giông bão” trong cộng đồng Việt Bắc Cali

https://www.youtube.com/watch?v=pkK4QZKEZwI&feature=youtu.be