Thời Sự Trong Ngày

video

Kim Jong Jun theo dõi Mỹ thêm một thời gian trước...

https://www.youtube.com/watch?v=IiQzmv5hcrw
video

Tại sao Việt Cộng dùng hạ sách bắt cóc Trịnh Xuân...

https://www.youtube.com/watch?v=HyfFnXy_89w