Video hay trong 30 ngày qua

video

Điều gì khiến Tổng thống Trump học báo dài kỷ lục?

https://www.youtube.com/watch?v=_y7yz4NDWDA&feature=youtu.be  

Hà Nội Dùng Tiền Thuế Của Người Mỹ Để Đàn Áp...

https://www.youtube.com/watch?v=JW078VQLlrw

Ngô Kỷ nói về phim The Vietnam War: “Tôi rất hài...

https://www.youtube.com/watch?v=bwDMuo1QbL8