Bắc Hàn đe doạ huỷ bỏ cuộc họp thượng đỉnh với TT Trump