Bạch Cung: Cộng đồng tình báo “bất đồng” về báo cáo tiền thưởng Nga giết lính Mỹ