Báo cáo luận tội nêu rõ Trump gạ gẫm ngoại quốc can thiệp bầu cử Mỹ