Bão Michael tăng sức mạnh lên gần cấp 5, tàn phá Florida