Bị Tillerson chỉ trích, Trump gọi cựu ngoại trưởng “đần và lười chẩy thây”